Projekty Gminy Polkowice

A A A

Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny