Projekty Gminy Polkowice

A A A

Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

Szczegóły projektu

Dokumenty:

1. Regulamin projektu    (0.14 MB) – POBIERZ PLIK DOC

2. Kwestionariiusz zgłoszeniowy    (0.15 MB) – POBIERZ PLIK DOC

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny