Projekty Gminy Polkowice

A A A

Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.

Szczegóły projektu

Projekt „Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegp w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej)

Cel główny
Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami objętych wychowaniem przedszkolnym, rozszerzenie oferty edukacyjno – terapeutycznej Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Polkowicach z Oddziałami Integracyjnymi oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych tej placówki.

Zadania projektowe:

1) Doposażenie gabinetów w pomoce terapeutyczne.
2) Rozszerzenie oferty edukacyjno – terapeutycznej Przedszkola Miejskiego Nr 6.
3) Szkolenia/ kursy dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Wartość całkowita projektu: 66 660,00 zł                                                                                                 Wartość dofinansowania UE: 63 327,00 zł

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Społeczny