Projekty Gminy Polkowice

A A A

Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.

Szczegóły projektu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie określa warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. „Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków”.

TREŚĆ REGULAMINU:    (5.38 MB) – POBIERZ PLIK PDF

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REKRUTACJI:

Dzieci

1. Karta zgłoszenia dziecka do projektu (załącznik nr 1 do regulaminu)   (0.05 MB) – POBIERZ PLIK DOCX

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu)  (0.05 MB) – POBIERZ PLIK DOCX

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3 do regulaminu)  (0.05 MB) – POBIERZ PLIK DOCX

4. Zobowiązanie do przekazania informacji dotyczących sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie (załącznik nr 4 do regulaminu)   (0.05 MB) – POBIERZ PLIK DOCX

 

Nauczycieli

1. Karta zgłoszenia do projektu (załącznik nr 6 do regulaminu)  (0.05 MB) – POBIERZ PLIK DOCX

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 7 do regulaminu)  (0.05 MB) – POBIERZ PLIK DOCX

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 8 do regulaminu)  (0.05 MB) – POBIERZ PLIK DOCX

4. Zobowiązanie do przekazania informacji dotyczących sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie (załącznik nr 9 do regulaminu)   (0.05 MB) – POBIERZ PLIK DOCX

 

 

DEKLARACJE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (dotyczy osób, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji i znajdą się na liście uczestników projektu)

 

Dzieci

Deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie (załącznik nr 5 do regulaminu)    (0.08 MB) – POBIERZ PLIK DOC

Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 11 do regulaminu)  (0.05 MB) – POBIERZ PLIK DOCX

 

Nauczycieli

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 10 do regulaminu)   (0.05 MB) – POBIERZ PLIK DOCX

Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 11 do regulaminu)   (0.05 MB) – POBIERZ PLIK DOCX

Autor: A. Dz.

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Społeczny