Projekty Gminy Polkowice

A A A

Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy.

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny