Projekty Gminy Polkowice

A A A

Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy.

Szczegóły projektu

Projekt „Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

Cel główny
Poprawa warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego poprzez zapewnienie opieki nad potomstwem 19-stu uczestnikom projektu z gminy Polkowice powracającym do pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem lub opieką nad dzieckiem do końca 2014 r.

Zadania projektowe:
1) Doposażenie i adaptacja żłobka w celu utworzenia 19 nowych miejsc dla dzieci

2) Utrzymanie kadry potrzebnej dla funkcjonowania nowych miejsc w żłobku (w tym finansowane 4 etatów opiekunów i 2 salowych od listopada 2013 r. do grudnia 2014 r.)

3)Wspomaganie szans beneficjentów na powrót do pracy oraz podniesienie wiedzy z zakresu równości szans

4) Zarządzanie projektem

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny