Projekty Gminy Polkowice

A A A

Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy.

Szczegóły projektu

Oświadczenie dla osób nieaktywnych zawodowo (osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP)

Oświadcznie o nieaktywnośći zawodowej   oświadczenie (0.53 MB) – POBIERZ PLIK PDF

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka (załącznik nr 11) oraz Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do Wniosku) możliwe są już do pobrania z naszej strony. Dokumenty są dostępne także w Biurze Projektu, w żłobku.

W przypadku rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie Wniosków o kontynuację uczęszczania dziecka do żłobka (załącznik nr 12)

   (0.24 MB) – POBIERZ PLIK PDF  Ogłoszenie o rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

  Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (0.58 MB) – POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa – Regulamin porządkowy (0.52 MB) – POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa – Oświadczenie uczestnika Projektu (0.54 MB) – POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa – Karta informacyjna (0.41 MB) – POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa – Oświadczenia (0.45 MB) – POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa – Upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby pełnoletnie (0.41 MB) – POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa – Upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby niepełnoletnie (0.4 MB) – POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 9 do Regulaminu uczestnictwa – Urlopowanie dziecka (0.35 MB) – POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 10 do Regulaminu uczestnictwa – Oświadczenie woli o zamiarze rezygnacji z kontynuowania umowy (0.4 MB) – POBIERZ PLIK PDF

  załącznik nr 11 do regulaminu uczestnictwa – Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka (0.56 MB) – POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka – Deklaracja uczestnictwa (2) (0.84 MB) – POBIERZ PLIK PDF

  załącznik nr 12 do regulaminu uczestnictwa – Wniosek o kontunuowanie uczęszczania dziecka do żłobka (0.56 MB) – POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 13 do Regulaminu uczestnictwa – Umowa o świadczenie usług (2) (0.5 MB) – POBIERZ PLIK PDF

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny