Projekty Gminy Polkowice

A A A

Kobieta + Biznes = Sukces

Szczegóły projektu

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny