Projekty Gminy Polkowice

A A A

Kompetentny Pracownik = Zadowolony Mieszkaniec. Akademia Rozwoju Kadr pracowników Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

Szczegóły projektu

Gmina Polkowice w partnerstwie z Powiatem Polkowickim w roku 2007 opracowała i złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Kompetentny pracownik = zadowolony mieszkaniec. Akademia rozwoju kadr pracowników Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego / Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przewidziane w projekcie działania polegają na zapewnieniu kadrze Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach kompleksowego systemu podnoszenia kwalifikacji poprzez studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne (w tym komputerowe i językowe) oraz szkolenia obligatoryjne z zakresu działalności JST. Celem projektu jest profesjonalizacja usług świadczonych przez ww. instytucje na rzecz społeczności lokalnej oraz wzrost poziomu zadowolenia interesantów ze sprawnej i kompetentnej obsługi.

Projekt został pozytywnie oceniony na poziomie krajowym oraz państw darczyńców (Norwegia, Liechtenstein, Islandia) i otrzymał dofinansowanie we wnioskowanej kwocie. Wartość całkowita projektu wynosi 388.765,00 euro, a kwota przyznanej dotacji to 330.450,00 euro, co stanowi 85% wartości przedsięwzięcia. Realizacja projektu rozpoczęła się latem 2008 roku i potrwa do września 2010 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego