Projekty Gminy Polkowice

A A A

MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: „MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównywanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów”

Beneficjent: Polkowickie Towarzystwo Kulturalno-Edukacyjne „IKAR” w partnerstwie z gminą Polkowice

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość całkowita projektu: 49.541,11 zł

Wartość dofinansowania: 49.541,11 zł

Okres realizacji: 03.02.2014 r. – 31.07.2014 r.

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych 80 polkowickich gimnazjalistów (49K, 31M) poprzez realizację programów rozwojowych według indywidualnych potrzeb uczniów do VII.2014 r.

Opis i zakres rzeczowy projektu:

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące zajęcia pozalekcyjne:

  • warsztaty literackie (84 h) – 16 BO (9K, 7M), w tym 8 osób w G1 (4K, 4M) i 8 osób w G2 (5K, 3M) – wzbogacanie wiedzy w zakresie literatury, zagadnień jęz., literackich form przekazu;
  • warsztaty teatralne (84 h) -16 BO (9K, 7M), w tym 8 osób w G1 (4K, 4M) i 8 osób w G2 (5K, 3M) – nauka dykcji, emisji głosu, improwizacja na scenie, trendy w sztuce teatralnej;
  • warsztaty muzyczne (84 h) -16 BO (16K), w tym 8 dziewcząt w G1 i 8 dziewcząt w G2 – emisja głosu, śpiew w grupach, wstępy solistyczne;
  • warsztaty plastyczne (84 h) -16 BO (9K, 7M), w tym 8 osób w G1 (4K, 4M) i 8 osób w G2 (5K, 3M) -różnorodne techniki plastyczne;
  • warsztaty z robotyki (84 h) -16 BO (6K, 10M), w tym 8 osób w G1 (4K, 4M) i 8 osób w G2 (2K, 6M) -konstruowanie i programowanie robotów, laboratorium robotyki;
  • warsztaty z wsparcia psychologicznego (84 h) -8 BO (4K, 4M), w tym 4 osoby w G1 (2K, 2M) i 4 osoby w G2 (2K, 2M) – tematyka: radzenie sobie ze stresem i problemy w szkole;
  • warsztaty z artterapii (42 h) – 4 BO (1K, 3M) w G2 – program: leczenie przez sztukę, która spełnia funkcje rekreacyjne, edukacyjne i korekcyjne.

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny