Projekty Gminy Polkowice

A A A

Projekty RPO WD 2007-2013

Nazwa projektu: Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach
Beneficjent: Gmina Polkowice
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Numer i nazwa działania: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
Całkowita wartość projektu: 6 241 576,69 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 3 744 925,10 zł
Okres realizacji projektu: 15.07.2011 r. – 28.12.2012 r.

 Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego