Projekty Gminy Polkowice

A A A

Projekty RPO WD 2007-2013

W ostatnich latach, kiedy tak trudno o wolne miejsce w przedszkolu dla naszej pociechy, Gmina Polkowice wychodzi naprzeciw rodzicom i ich dzieciom. Już od września zostanie uruchomione przedszkole wraz z Świetlicą Środowiskową. Najmłodsi znajdą ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu. Inwestycja w dzieci jest bowiem inwestycją w przyszłość. A Polkowice to Gmina na Przyszłość!

Wszystko to dzięki realizacji projektu:

„Budowa przedszkola nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala”

Realizacja inwestycji polegającej na budowie nowego Przedszkola nr 6 wraz z Świetlicą Środowiskową na os. Hubala wynikała głównie z potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat oraz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zamieszkującej obszar rewitalizowany. Dzięki temu, w nowoczesnych i dobrze wyposażonych salach już od września będzie mogło bawić się i uczyć 180 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne. Funkcjonująca w przedszkolu Świetlica Środowiskowa zaspokoi edukacyjne i wychowawcze potrzeby młodzieży oferując alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Obiekt jest dwukondygnacyjny, w części podpiwniczony:

  • Na poziomie parteru zaprojektowano wejście główne, szatnie przedszkolaków, 4 sale zajęć z pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi, 2 sale ćwiczeń oraz pomieszczenia biurowe i zaplecze gospodarcze.
  • Na poziomie piętra znajdują się 4 sale zajęć z pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi, sale do zajęć plastycznych, pomieszczenia biurowe i zaplecze gospodarcze (kuchnia) oraz pomieszczenia Świetlicy Środowiskowej wraz z aneksem kuchennym.
  • Na poziomie piwnicy będą pomieszczenia dla węzła cieplnego, przyłączy, magazynu (sprzętów ogrodowych) i podręcznego warsztatu.
  • Ponadto zakupiono wyposażenie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Przedszkola nr 6 i Świetlicy Środowiskowej.

Inwestycja objęła również przebudowę sieci biegnących przez przedmiotowy teren, budowę przyłączy, budowę oświetlenia, budowę wjazdu i drogi gospodarczej z placykiem i parkingiem, powiększenie zatoki parkingowej przy ulicy, budowę chodników, nasadzenie zieleni i budowę ogrodzenia.

Inwestorem i Beneficjentem projektu jest Gmina Polkowice, która pełniła rolę Wnioskodawcy i odpowiadała za prawidłowy przebieg i realizację przedmiotowego projektu oraz przestrzeganie procedur, harmonogramu i realizacji prac związanych z działaniami w zakresie realizacji przedsięwzięcia.

Operatorem po zakończeniu inwestycji jest jednostka organizacyjna, której organem założycielskim jest Gmina Polkowice – Przedszkole nr 6 w Polkowicach.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej wraz z podniesieniem warunków nauczania na terenie Polkowic oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom mającym wpływ na niekorzystny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży zamieszkujących obszary o nasilonym zagrożeniu patologiami społecznymi. Inwestycja zrealizowana została w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Całkowita wartość projektu: 9.266.139,11 zł

Wkład Unii Europejskiej: 3.943.379,59 zł 

 Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego