Projekty Gminy Polkowice

A A A

Projekty RPO WD 2007-2013

Metamorfoza osiedla Hubala dobiegła końca. Jej efekty to m.in. nowe miejsca parkingowe, chodniki, elementy małej architektury oraz place zabaw. Osiedle przestało przypominać szare blokowisko – zwiększyła się jego estetyka i funkcjonalność.

– Nasze osiedle zmieniło się nie do poznania. W końcu można wyjść z dziećmi na nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. Maluchy mają wielką frajdę, a ja mogę obserwować ich zabawy siedząc sobie wygodnie na nowych ławeczkach – mówi Pani Anna, mieszkanka osiedla.

Zmiany doceniają także kierowcy, którzy nie muszą szukać miejsc do zaparkowania na chodnikach i trawnikach.

Wielkie zmiany na osiedlu Hubala to wynik realizacji projektu:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji”

Inwestycja zrealizowana została w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Inwestorem i Beneficjentem projektu jest Gmina Polkowice, która pełniła rolę Wnioskodawcy i odpowiadała za prawidłowy przebieg i realizację przedmiotowego projektu oraz przestrzeganie procedur, harmonogramu i realizacji prac związanych z działaniami w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja została zaplanowana na podstawie analizy uwarunkowań społeczno-gospodarczo-przestrzennych, przeprowadzonej na etapie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Aanaliza pozwoliła na zidentyfikowanie szeregu problemów, jakie występują na osiedlu Hubala.

Głównym celem inwestycji było zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych zapewniające podniesienie estetyki, funkcjonalności oraz atrakcyjności urbanistycznej miasta.

W ramach projektu wykonano:

  • 125 miejsc parkingowych,
  • 7 osłon śmietnikowych
  • chodniki (z częściową modernizacją istniejących w zakresie nawierzchni)
  • elementy małej architektury: trejaże, ławki, kosze na śmieci, pergole, fontannę z zasilaniem elektrycznym i wodociągowym oraz odwodnieniem, palisady,
  • nowoczesne i bezpieczne place zabaw.

 

Całkowita wartość projektu   –   4.476.032,19 zł

 

Wkład Unii Europejskiej    –   1.601.289,87 zł

 Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego