Projekty Gminy Polkowice

A A A

Projekty RPO WD 2007-2013

Pełnowymiarowe boisko, miękka murawa jak z najlepszych stadionów i ogrodzenie dzięki któremu młodzi sportowcy mogą się skupić na graniu, a nie ganianiu po piłkę. W Polkowicach marzenie dzieci i młodzieży o profesjonalnym boisku sportowym udało się zrealizować.

Wszystko to dzięki realizacji projektu:

„Zagospodarowanie terenów wokół Gimnazjum nr 2 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala – etap II A –
budowa boiska”

Inwestycja polegała na budowie na Osiedlu Hubala boiska sportowego piłkarskiego o wymiarach 63,0 m x 37,5 m. Obiekt posiada nawierzchnię z trawy syntetycznej dzięki czemu gra na nim jest komfortowa i bezpieczna.

O boisku:

  • wielkość powierzchni boiska ze sztuczną trawą – 2 362,5 m2,
  • całkowita powierzchnia boiska – 2794 m2.

Boisko jest ogrodzone piłkochwytami z siatką z polipropylenu na słupach aluminiowych o wysokości 4 m w rozstawie co 5 m z dwoma bramkami wjazdowymi o wymiarach – 3,0 m x 2,0 m oraz czterema furtkami wejściowymi o wymiarach 1,5 m x 2,0 m.

Wyposażenie boiska stanowią:

  • 2 bramki z siatki,
  • 2 komplety słupków z siatkami do piłki siatkowej,
  • ławki młodzieżowe – 16 szt.,
  • kosze na śmieci – 4 szt.

Inwestorem i Beneficjentem projektu jest Gmina Polkowice, która pełniła rolę Wnioskodawcy i odpowiadała za prawidłowy przebieg i realizację przedmiotowego projektu oraz przestrzeganie procedur, harmonogramu i realizacji prac związanych z działaniami w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Operatorem po zakończeniu inwestycji jest jednostka organizacyjna, której organem założycielskim jest Gmina Polkowice – Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach.

Głównym celem inwestycji była poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej wraz z podniesieniem warunków nauczania na terenie Polkowic oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom mającym wpływ na niekorzystny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Inwestycja zrealizowana została w ramach priorytetu 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Całkowita wartość projektu    –   664.474,89 zł


Wkład Unii Europejskiej           –   411.940,87 zł

 

 

 Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego