Projekty Gminy Polkowice

A A A

Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU w Polkowicach.

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU w Polkowicach”.

 

Nr umowy: INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/007329-041515

Projekt realizowany w ramach  Instrumentu „Łącząc Europę”
w Dziedzinie Transeuropejskich Sieci Telekomunikacyjnych – propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych.

 

Celem realizowanego projektu jest zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom w miejscach lokalnego życia publicznego. Docelowo uruchomionych zostanie dziesięć bezpłatnych punktów Wi-Fi z dostępem do szybkiego internetu w świetlicach wiejskich z terenu gminy Polkowice.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 5 sierpnia 2019 r. i potrwa 15 miesięcy.

 

Bezpłatny dostęp do internetu przyczyni się do wyrównywania szans cyfrowych przede wszystkim w społecznościach wiejskich oraz tam gdzie występuje problem z dostępem do internetu. 

Wartość całkowita projektu: 15.000 EUR