Projekty Gminy Polkowice

A A A

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Szczegóły projektu

Projekt współfinansowany przez: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Program Innowacyjna Gospodarka