Projekty Gminy Polkowice

A A A

Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice

Szczegóły projektu

Celem głównym Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach oraz Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach poprzez realizcję programów rozwojowych dostosowujących zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne do indywidualnych potrzeb uczniów.

Uczestnikami Projektu są uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach oraz Gimnazjum Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach, którzy od lutego 2012 r. do czerwca 2013 r. wezmą udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych:

  1. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II:

– zajęcia dla uczniów z problemami w czytaniu – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 30 uczniów (3 grupy),

– zajęcia dla uczniów z problemami z językiem polskim – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 9 uczniów (1 grupa),

– zajęcia dla uczniów z problemami z matematyką – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 18 uczniów (2 grupy),

– zajęcia dla uczniów z problemami z fizyką – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 11 uczniów (1 grupa),

– zajęcia dla uczniów z problemami z chemią – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 14 uczniów ( 2 grupy),

– zajęcia dla uczniów z problemami z biologią – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 13 uczniów (1 lub 2 grupy),

– zajęcia dla uczniów z problemami z geografią – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 10 uczniów (1 grupa),

– zajęcia dla uczniów z problemami z historią – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 7 uczniów (1 grupa),

– zajęcia dla uczniów powtarzających klasę lub otrzymujących ocenę klasyfikacyjną niedostateczną – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 8 uczniów (2 grupy),

– zajęcia dla uczniów z dysleksja rozwojową – ogółem 350 godz. (7 godz. tygodniowo) dla 28 uczniów (7 grup),

– koło języka niemieckiego – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 12 uczniów (1 grupa),

– koło języka angielskiego – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 32 uczniów (4 grupy),

– koło języka francuskiego – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 6 uczniów (1 grupa),

– koło matematyczne – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 20 uczniów (2 grupa),

– koło przyrodnicze (laboratoria z biologii, chemii, fizyki) – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 20 uczniów (2 grupa),

– grupa teatralna – Teatr Przebudzenia – ogółem 100 godz. (2 godz. tygodniowo) dla 20 uczniów (1 grupa),

– matematyczno-przyrodniczy obóz naukowy – dla ok. 40 uczniów,

– warsztaty teatralne – dla 20 uczniów,

– obóz rozwijający kreatywność i umiejętności uczenia się – dla ok. 40 uczniów,

– Szkolny Ośrodek Kariery – ogółem 132 godz. (12 godz. tygodniowo) dla ok. 470 uczniów (podział na grupy zgodny z podziałem na oddziały klasowe + praca indywidualna w razie potrzeby).

  1. Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie:

– terapia grupowa dla uczniów w ramach przeciwdziałania patologiom społecznym – ogółem 300 godz. (6 godz. tygodniowo) dla 30 uczniów (6 grup),

– grupa wsparcia dla dzieci z rodzin alkoholowych – ogółem 50 godz., (1 godz. tygodniowo) dla 20 uczniów (3 grupy),

– artterapia – ogółem 100 godz., (2 godz. tygodniowo) dla 22 uczniów (3 grupy),

– wsparcie psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela – ogółem 900 godz., (18 godz. tygodniowo),

– zajęcia techniczno-artystyczne – ogółem 192 godz., (4 godz. tygodniowo) dla 20 uczniów (5 grup),

– zajęcia z przedsiębiorczości – ogółem 100 godz., (2 godz. tygodniowo) dla 20 uczniów (3 grupy),

– koło badawcze – zajęcia przyrodnicze – ogółem 100 godz., (2 godz. tygodniowo) dla 14 uczniów (1 grupa),

– koło badawcze – zajęcia fizyczno-chemiczne – ogółem 100 godz., (2 godz. tygodniowo) dla 14 uczniów (1 grupa),

– koło badawcze – zajęcia matematyczno-fizyczne – ogółem 100 godz.,
(2 godz. tygodniowo) dla 16 uczniów (1 grupa),

– warsztaty językowe (j. angielski i niemiecki) – dla 20 uczniów,

– warsztaty dla uczniów przeciwdziałające agresji – dla 75 uczniów,

– wycieczka badawcza do laboratorium fizycznego do Wrocławia – dla uczniów z kół badawczych,

– wyjazd na Festiwal Nauki do Wrocławia – dla uczniów z kół badawczych,

– 3 wykłady w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego – dla uczniów z kół badawczych,

– wycieczka edukacyjna do Torunia – dla uczniów z kół badawczych,

– matematyczno-przyrodniczy obóz naukowy – dla uczniów z kół badawczych.

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny