Projekty Gminy Polkowice

A A A

Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice

Szczegóły projektu

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny