Projekty Gminy Polkowice

A A A

Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice.

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny