Projekty Gminy Polkowice

A A A

Zakup bezemisyjnego taboru autobusuowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice

Szczegóły projektu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gmina Polkowice

Projekt współfinansowany przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej