Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Dyżur ekspercki w gminie Jerzmanowa

 

Informujemy, iż dnia 24 sierpnia 2020 r., tj. w poniedziałek w siedzibie gminy Jerzmanowa – Urząd Gminy Jerzmanowaul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa w godzinach od 7:15 do 15:15 odbędzie się dyżur eksperta związany z trwającym naborem wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji ”. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 76 83 65 543 w celu ustalenia dokładnej godziny spotkania.

 

 

 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020