Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Dyżur ekspercki w gminie Żukowice

 

Informujemy, iż dnia 2 września 2020 r., tj. w środę w siedzibie gminy Żukowice – Urząd Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice w godzinach od 7:30 do 15:30 odbędzie się dyżur eksperta związany z trwającym naborem wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji ”. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 76 83 14 241 w celu ustalenia dokładnej godziny spotkania.

 

 

 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020