Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Komunikat z dnia 1 lutego 2021 r.

 

 

W związku z wprowadzonym na obszarze RP stanem epidemii koronawirusa, wpływającym na terminy pracy osób zaangażowanych do realizacji zadań w ramach niniejszego projektu, termin rozstrzygnięcia konkursu ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia konkursu zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

 

Edycja:

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to 28 lutego 2021 r.

 

 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020