Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

OZE (odnawialne źródła energii) muszą być wykonywane przez certyfikowanych instalatorów

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania kosztów projektu jest wykonanie instalacji z zastosowaniem OZE (odnawialne źródła energii) przez certyfikowanego instalatora.

 

Rejestr certyfikowanych instalatorów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego. Link: https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze/rejestr-certyfikowanych-instalatorow-wydanych-certyfikatow-i-ich-wtornikow

 

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020