Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Gmina Polkowice realizuje projekt pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach projektu przewidziano koszty operacyjne – dostawa materiałów biurowych.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, t.j.).

Kod główny CPV

30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe

 

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe (PDF)

formularz ofertowy (pdf)

formularz ofertowy (WORD)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020