Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Gmina Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na:

dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

w ramach „Programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.1  „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie nr 3.3.1 „efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”, Temat nr 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej-projekt grantowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert (PDF)

informacja o unieważnieniu postępowania (PDF)

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020