Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

OBSŁUGA PRAWNA w ramach projektu „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Gmina Polkowice realizuje projekt pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach projektu przewidziano obsługę prawną.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

Kod główny CPV

79111000-5 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego

 

Załączniki:

zapytanie ofertowe (PDF)

projekt umowy obsługa prawna (PDF)

formularz ofertowy (PDF)

formularz ofertowy (WORD)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020