Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W PRASIE pn. Ogłoszenie o otwarciu naboru na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Gmina Polkowice realizuje projekt pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach projektu przewidziano działania promocyjne.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik ogłoszenie (pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020