Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

WYŁONIENIE WYKONAWCY/ÓW AUDYTÓW UPROSZCZONYCH – NA RZECZ POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW

Gmina Polkowice poszukuje audytorów, zainteresowanych wykonywaniem dla mieszkańców 8 gmin uczestniczących w projekcie „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i innowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy, uproszczonych audytów energetycznych, według metodologii określonej przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Zapytanie ofertowe – audyty dla mieszkańców (PDF)

Formularz ofertowy – audyty dla mieszkańców (WORD)

Formularz ofertowy – audyty dla mieszkańców (PDF)

klauzula RODO – audyty dla mieszkańców (PDF)

Zawiadomienie o wyłonieniu wykonawców audytów uproszczonych (PDF)

 

Więcej informacji:
Urząd Gminy Polkowice
Artur Stępień
Inspektor ds. zamówień publicznych
Tel. (76) 84 74 159
astepien@ug.polkowice.pl

 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020