Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Zapytanie ofertowe – OPRACOWANIE WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU, WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU WRAZ Z INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA oraz OPRACOWANIE PROCEDUR I ŚWIADCZENIE DORADZTWA w ramach projektu „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Gmina Polkowice przystępuje do realizacji projektu pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach projektu przewidziano działania doradcze, tj. ETAP I – OPRACOWANIE WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU ORAZ WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU WRAZ Z INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA oraz ETAP II – OPRACOWANIE PROCEDUR I ŚWIADCZENIE DORADZTWA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji etapu I i II w związku z realizacją projektu „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”

 

Dokumenty:

zapytanie ofertowe (pdf)
formularz ofertowy (pdf)
formularz ofertowy (WORD)
klauzula RODO (pdf)
projekt umowy (pdf)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020