Projekty Gminy Polkowice

A A A

Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu pn.: „Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice”.

Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania:

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu pn.: „Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert: 20.03.2017 r.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zapytanie ofertowe –    (0.35 MB) – POBIERZ PLIK PDF

2. Projekt umowy –    (1.15 MB) – POBIERZ PLIK PDF

Wyniki zapytania ofertowego – 29.03.2017 r. –   (0.61 MB) – POBIERZ PLIK PDF

Zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne