Projekty Gminy Polkowice

A A A

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice

Szczegóły projektu

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z kl. I-III w 100 % szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Polkowice.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:
-zajęcia  dla uczniów z wadami postawy i otyłością – 450 h;
-terapia metodą Warnkego – 230 h;
-terapia Biofeedback – 860 h;
-zajęcia logopedyczne – 240 h;
-specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów, z dostosowaniem wymagań wg zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze względu na istotnie obniżone funkcjonowanie intelektualne – 150 h;
-zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 300 h;
-zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 90 h;
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 120 h;
-zajęcia z dzieckiem uzdolnionym matematycznie i przyrodniczo – 680 h;
-zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczne – 270 h;
-koło języka angielskiego i niemieckiego – 390 h;
-zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne – 564 h;
-zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne -440 h;

– zajęcia rozwijajace uzdolnienia ortograficzne – 60 h;

– zajęcia rozwijajace uzdolnienia recytatorskie – 60 h;

– zajęcia rozwijajace uzdolnienia komputerowe – 120 h;

– zajęcia rozwijajace uzdolnienia sportowe – 180 h;

– zajęcia rozwijajace uzdolnienia graficzne – 60 h;

 

W ramach projektu zaplanowano również wyposażenie w materiały dydaktyczne sal, w których prowadzone są zajęcia. Zakupione zostaną m.in.:
podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, gdy edukacyjne, plansze demonstracyjne, puzzle edukacyjne, specjalistyczne programu multimedialne, tablica interaktywna, zestaw do Biofeedback, stroje dla małych aktorów, mikroskopy, preparaty roślinne, wagi szkolne, zestawy do zajęć plastycznych, zestawy do nauki języków obcych, słowniki, przyrządy do gimnastyki korekcyjnej, materiały papiernicze, piśmiennicze, tonery do drukarek i ksero, płyty z muzyką relaksacyjną, zestawy do zajęć tkackich (np. listewki, gwoździe, włóczki), instrumenty muzyczne.

Okres realizacji projektu: 09 maja 2011 – 31 lipca 2013

Zajęcia odbywać się będą w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny