Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Gmina Polkowice – Lider

Urząd Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice

 

Elżbieta Gałek – Kapusta, tel. 76 84 74 167, egalek@ug.polkowice.pl

Joanna Romanik, tel. 76 84 74 152, jromanik@ug.polkowice.pl

Martyna Grzelczak, tel 76 84 74 166, m.grzelczak@ug.polkowice.pl

Michał Zięcina, tel. 76 84 74 166, m.ziecina@ug.polkowice.pl

 

 

 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020