Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Ogólne założenia projektu w pliku PDF dostępne TUTAJ

 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020