Projekty Gminy Polkowice

A A A

Świadomi mieszkańcy – aktywna wieś

Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice