Projekty Gminy Polkowice

A A A

Wiejska szkoła eduakcji – szansą na aktywizację edukacyjną mieszkańców wsi Guzice

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny