Projekty Gminy Polkowice

A A A

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Szczegóły projektu

BIURO PROJEKTU
ul. Rynek 2/5
59-100 Polkowice

Koordynator Projektu – Paweł Rudkowski
Wydział Współpracy Europejskiej
i Funduszy Zewnętrznych
Tel. (076) 84-74-152
prudkowski@ug.polkowice.pl

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny