Projekty Gminy Polkowice

A A A

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Szczegóły projektu

REGULAMIN PROJEKTU –    (8.04 MB) – POBIERZ PLIK DOC

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny